خانه داروسازان ایران

یادداشت های دارویی و تغذیه ای

شهریه شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی

 

گزارش اختصاصی مهر از شهریه شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی

خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی که بر اساس مصوبات شورای گسترش ایجاد شده اند در ازای دریافت مبالغی از دانشجویان در راستای کاهش خروج دانشجویان، جذب دانشجویان خارجی و ایرانی خارج کشور تلاش می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی بر مبنای چشم انداز 20 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و دانشجویان این واحدها از طریق کنکور سراسری و به صورت نیمه متمرکز پذیرفته می شوند.

شهریه های این دانشگاه ها بر اساس قیمت تمام شده خدمات آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به صورت سالانه محاسبه شده است. هیئت امنای دانشگاه مادر تصمیم گیرنده نهایی در زمینه شهریه این دانشگاهها است.

یکی از شعب بین المللی،‌ شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است. بر اساس اعلام شعبه بین المللی علوم پزشکی زاهدان این دانشگاه در رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشجو تربیت می کند و کلیه هزینه های دوره اعم از شهریه ثابت و متغیر، هزینه تردد و سایر هزینه های اقامتی به عهده دانشجویان است.

جدول اعلام شده از سوی شعبه بین المللی چابهار 

دکتری پزشکی ورودی بهمن 86 : شهریه ثابت هر نیمسال : 12 میلیون 800 هزار ریال، شهریه متغیر درس تئوری عمومی : 144 هزار ریال، شهریه متغیر درس تئوری پایه و تخصصی : 720 هزار ریال، شهریه متغیر دروس عملی : یک میلیون و 104 هزار ریال و شهریه دوره کارآموزی و کارورزی : 2 میلیون و 400 هزار ریال

دکتری دندانپزشکی ورودی بهمن 86 : شهریه ثابت هر نیمسال : 20 میلیون ریال، شهریه متغیر درس تئوری عمومی : 144 هزار ریال، شهریه متغیر درس تئوری پایه و تخصصی : 720 هزار ریال، شهریه متغیر دروس عملی : یک میلیون و 104 هزار ریال و شهریه دوره کارآموزی و کارورزی : 4 میلیون و 440 هزار ریال

دکتری پزشکی ورودی 87 : شهریه ثابت هر نیمسال : 15 میلیون 360 هزار ریال، شهریه متغیر درس تئوری عمومی : 144 هزار ریال، شهریه متغیر درس تئوری پایه و تخصصی : 720 هزار ریال، شهریه متغیر دروس عملی : یک میلیون و 104 هزار ریال و شهریه دوره کارآموزی و کارورزی : 2 میلیون و 400 هزار ریال

دکتری دندانپزشکی ورودی 87 : شهریه ثابت هر نیمسال : 24 میلیون ریال، شهریه متغیر درس تئوری عمومی : 144 هزار ریال، شهریه متغیر درس تئوری پایه و تخصصی : 720 هزار ریال، شهریه متغیر دروس عملی : یک میلیون و 104 هزار ریال و شهریه دوره کارآموزی و کارورزی : 4 میلیون و 440 هزار ریال

شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در کیش

شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در کیش از سال گذشته کار خود را آغاز کرده است و در حال حاضر در دو مقطع دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

بر اساس فرم تعهد مالی این دانشگاه، دانشجویان باید آمادگی کامل مالی خود را جهت پرداخت به موقع شهریه های تحصیلی در ابتدای هر سال تحصیلی اعلام کرده و یک ضمانت نامه بانکی را بـه مبلغ 50 میلیون تومان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دهند.

دانشجویان پذیرفته شده در این شعبه بین المللی همچنین باید چک بانکی را به عنوان پیش پرداخت شهریه سال دوم تحصیلی به مبلغ 5 میلیون تومان، سال سوم تحصیلی به مبلغ 10 میلیون تومان، سال چهارم تحصیلی به مبلغ 15 میلیون تومان و سال پنجم تحصیلی به مبلغ 20 میلیون تومان را به عنوان کمک مالی در فراهم آوردن امکانات لازم آموزشی و رفاهی در کیش به دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه کنند.

دانشجویانی که مایل به استفاده از امکانات خوابگاه، سرویس و غذا هستند باید مبلغ 7 میلیون تومان به ازای هر سال تحصیلی است که سالیانه 10 تا 15 درصد به مبالغ فوق متناسب با نرخ تورم افزوده می شود.

شهریه تحصیلی سالیانه رشته های پزشکی و داروسازی معادل 12 میلیون تومان و دندانپزشکی معادل 14 میلیون تومان است.

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شیراز واحد بین المللی کیش

به گزارش مهر و بر اساس شهریه ها اعلام شده، برای رشته پزشکی مبلغ 105 میلیون ریال، رشته پزشکی مبلغ 105 میلیون ریال، برای رشته دندانپزشکی به مبلغ 126 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

از کلیه دانشجویان ضمانت مالی به مبلغ 300 میلیون ریال برای حسن انجام تعهدات اخذ خواهد شد و به همراه داشتن ضمانت نامه بانکی یا سفته به مبلغ ذکر شده ضروری است.

داوطلبان ادامه تحصیل در واحد بین المللی کیش دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تحصیل در رشته پزشکی باید به طور سالانه مبلغ 10 میلیون تومان، برای تحصیل در رشته داروسازی 10 میلیون تومان و برای تحصیل در رشته دندانپزشکی 12 میلیون تومان پرداخت کنند.

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی واحد بین المللی قشم

دانشجویان پذیرفته شده در این واحد بین المللی نیز باید ضمانت مالی برای سالهای تحصیلی خود به دانشگاه ارائه کنند. دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در این واحد بین المللی رشته هایی در مقاطع دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد و کارشناسی دارد.

بر اساس اعلام این دانشگاه شهریه رشته داروسازی و پزشکی هر نیمسال 60 میلیون ریال است. این شهریه برای رشته دندانپزشکی هر نیمسال 65 میلیون ریال اعلام شده است. شهریه رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه سالانه 60 میلیون ریال بوده و شهریه دانشگاه در رشته های کارشناسی نیز 40 میلیون ریال اعلام شده است.

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان واحد بین المللی بم

شهریه ثابت سالانه برای رشته پزشکی در مقطع دکتری حرفه ای 100 میلیون ریال اعلام شده است. این شهریه برای مقطع دکتری حرفه ای رشته های دندانپزشکی و داروسازی 110 میلیون ریال بیان شده است. شهریه دکتری پرستاری 50 میلیون ریال و شهریه رشته های پرستاری و اپیدمیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد 25 میلیون ریال اعلام شده است.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی کرمان میزان شهریه ثابت سالانه در مقاطع دکتری پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری و اپیدمیولوژی بدون در نظرگرفتن واحد نظری، عملی، کارورزی و پایان نامه است.

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان واحد بین المللی قشم

شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در جزیره قشم و منطقه آزاد تجاری این جزیره قرار دارد. شهریه دوره مقطع علوم پایه رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شامل دو بخش ثابت و متغیر است که مبلغ شهریه ثابت به ازای هر نیمسال تحصیلی مبلغ 9 میلیون ریال و شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری 2 میلیون ریال و به ازای هر واحد عملی یا کارآموزی 3 میلیون و 500 هزار ریال است. سایر هزینه‌های دوره اعم از شهریه دروس پیشنیاز، هزینه تردد و سایر هزینه‌های اقامتی و رفاهی به عهده دانشجویان است.

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی اهواز واحد بین المللی آبادان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس واقع در شهر آبادان واحد بین المللی ایجاد کرده است. این واحد بین المللی در رشته های فیزیولوژی، علوم تشریحی، میکروب شناسی، انگل شناسی، بیوشیمی، تغذیه، فیزیوتراپی، پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

بر اساس اعلام این دانشگاه شهریه دوره فشرده زبان 9 میلیون و 600 هزار ریال و شهریه ثابت سالیانه 25 میلیون ریال، هر واحد تئوری : 2 میلیون ریال، هر واحد عملی : 4 میلیون ریال، هر واحد عملی بالینی (بیمارستانی) : 5 میلیون ریال، واحد پایان نامه کارشناسی ارشد 20 میلیون ریال تعیین شده است.

هزینه پایان نامه جداگانه محاسبه شده و مبالغ به صورت ترمی دریافت می شود. سالیانه 15 تا 20 درصد با توجه به تورم هزینه ها افزایش می یابد.

شهریه سالانه رشته های پزشکی و داروسازی 11 میلیون تومان و رشته دندانپزشکی در مقطع دکتری حرفه ای 12 میلیون تومان است که به صورت سالیانه دریافت می شود و هر سال بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه افزایش می یابد.

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز واحد بین المللی ارس و دانشگاه علوم پزشکی گیلان در واحد بین المللی انزلی با توجه به تازه التاسیس بودن این واحدها هنوز به طور کامل اعلام شده است.

دکتر محمدرضا پنجه شاهین - رئیس واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با مهر در خصوص پذیرش دانشجوی خارجی در واحدهای بین الملل به عنوان یکی از اهداف تعریف شده در این واحدها، گفت: در حال حاضر افرادی از کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار علاقمند هستند که در ایران به تحصیل بپردازند و این علاقه به ویژه در میان افرادی که سابقه پیوستگی نژادی با ایرانیان دارند بیشتر است.

وی اضافه کرد: بسیاری از این افراد علاقمند هستند که فرزندانشان و به ویژه دخترانشان در ایران تحصیل کنند.

پنجه شاهین با اشاره به شرایط واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: این واحد نخستین واحدی است که مجوز تاسیس را دریافت کرده است و به استناد قانون این واحدها می توانند پس از سه سال به پذیرش دانشجوی خارجی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: ما از سال گذشته به صورت آزمایشی دو دانشجوی خارجی در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته ایم. پذیرش دانشجوی خارجی روالی دارد که باید طی شود که این کار در مورد دو دانشجوی ما طی شده است. دو دانشجویی که گرفته ایم مادر ایرانی و پدر خارجی دارند.

رئیس واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: هم اکنون نیز درخواستهایی از کشورهای امارات، قطر و کویت وجود دارد و خوشبختانه از نظر قانونی برای جذب دانشجو مشکلی وجود ندارد.

وی گفت: ما محیط را فراهم کرده ایم و در حال حاضر نیز دانشجویانی پذیرفته شده اند که نزدیکی فکری با ایران دارند و زبان فارسی را متوجه می شوند اما باید یک محیطی برای آموزش زبان فارسی این افراد فراهم شود تا حداقل با فرهنگ آشنایی بیشتری پیدا کنند. البته با توجه به اینکه در رشته پزشکی دروس، جزوه ها و امتحانات نیز به زبان انگلیسی است این افراد مشکل چندانی ندارند.

 

منبع:

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=780600

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۷/۰۹/۰۷ساعت 1:18  توسط دکتر محسن قنبری  | 

 
ساعت اضافه کاری ساعت 90 اداره کار | درباره ایفون چینی | دیکشنری برای k970 | پروتال نتایج ازموناستخدامی اموزش و پرورش |