خانه داروسازان ایران

یادداشت های دارویی و تغذیه ای

آشنایی با ضوابط بیمه 9

 

نام دارو

شکل

قیمت مورد تایید

قیمت واقعی

 

تامین اجتماعی

خدمات درمانی

 

آب مقطر پلاستیکی

آمپول

700

600

 

 

آلندرونیت  70

قرص

1000

2000

 

 

آلومینیوم ام جی اس

سوسپانسیون

9000

7700

 

 

آمانتادین 100

کپسول

250

250

300

 

آموکسی سیلین  250

قرص

250

340

600

 

آموکسی سیلین  500

قرص

500

580

1000

 

آمی تریپ تلین 100

قرص

190

150

 

 

آی رینز (آی باس)

محلول

غیر بیمه

9000

 

ا  آر  اس  ORS

پودر

1000

1000

2000

 

اچ دی

قرص

1450

1450

1800

 

استامینوفن  500

قرص

130

85

130

 

استامینوفن  500 (بیولنول)

قرص

130

85

300

 

استروژن کونژوگه

پماد

60000

38000

 

 

استروژن کونژوگه 0.625

قرص

1000

780

 

 

اسیکلوویر  400

قرص

2662

2660

 

 

اکسپکتورانت کدئین

شربت

4000

4000

5000

 

ال دی

قرص

1350

1350

1700

 

انالاپریل 5

قرص

115

115

160

 

انالاپریل 10

قرص

غیر بیمه

180

 

انالاپریل 20

قرص

230

230

280

 

اورسو دزوکسی کولیک اسید ( اورسوبیل )

کپسول

2250

2450

 

 

ایزوسورباید 40

قرص

200

200

250

 

برم هگزین(مودالیت)

قرص

90

90

100

 

بروفن  400

قرص

170

150

 

 

برینزولامید ( آزوپت )

قطره

165000

108800

 

 

بنزویل پروکساید   5%

ژل

1540

44900

 

 

بنزویل پروکساید   5%

لوسیون

غیر بیمه

 

 

بوسپیرون 5

قرص

150

180

 

 

بوسپیرون  10

قرص

غیربیمه

300

 

 

پریمیدون

قرص

390

980

 

 

پویدون آیودین 10%   250 

محلول

16500

14000

 

بیمارستانی

پویدون آیودین 10%   1 لیتر 

محلول

60000

50000

 

پویدون آیودین 10%   گالنی 

محلول

222000

140000

225000

پویدون آیودین 10%  

دوش واژنال

33000

28000

 

 

پویدون آیودین 10%  

ژل واژنال

8500

7000

 

 

پی پرازین

شربت

3300

3000

 

 

پیروکسیکام

آمپول

2000

2000

2200

 

پیلوکارپین  ۴٪ 

قطره

23000

23000

33000

 

تتراکائین

قطره

3000

3000

4000

 

تتراکوزاکترین

آمپول

6000

23500

 

 

ترامادول

آمپول

2000

2000

3000

 

تریامسینولون

کرم

3500

3000

 

 

تریامسینولون

پماد

3500

3000

 

 

تریامسینولون ان ان

پماد

4200

3250

 

 

تریامسینولون ( ادکورتیل )

اورابیس

46552

32500

 

 

تری فلوپرازین

آمپول

1250

1250

2200

 

تری هگز فندیل

قرص

64

64

80

 

تیمولول

قطره

4000

4000

6000

 

دای ونکس(کلسی پوتریول)

پماد

غیر بیمه

183000

 

دورزولامید(بیوسوپت)

قطره

48000

45000

50000

 

دیازپام

آمپول

1250

2000

 

 

دیکلوفناک

آمپول

2000

2000

2500

 

دیکلوفناک

قطره

6000

4000

 

 

دیکلوفناک 25 (دیکلورامین)

قرص

90

90

130

 

دیکلوفناک 100 اس آر ( آلفن ایکس)

قرص

150

150

180

 

دیکلوفناک 100 اس آر ( آلفن ایکس ال)

قرص

150

150

350

 

دیکلوفناک

ژل

3600

4000

 

 

دیگوکسین

آمپول

8581

8200

 

 

دیگوکسین

شربت

108500

108000

 

 

دیگوکسین

قرص

465

320

 

 

دیلتیازم 120 (آمیدیل)

قرص

500

500

1500

 

ست سرم

 

2050

2160

 

 

سروتاید 25/50

اسپری

300000

301500

 

 

سلکوکسیب (سلبیوکس) 100

کپسول

غیربیمه

500

 

سوتالول  80

قرص

950

500

 

 

سیمپل آی

پماد

2500

1350

 

 

فروس سولفات

قطره

4000

3500

 

 

فلوتیگازون 125

اسپری

101000

101000

 

 

فلوتیگازون 250          60

اسپری

355600

335800

 

 

فلوتیگازون بینی ( فلوکسناز )

اسپری

184000

145800

 

 

فلورومتولون

قطره

6000

6000

8000

 

فلوکونازول  100

کپسول

1200

1200

1400

 

فلوکونازول  150

کپسول

1700

1700

2500

 

فلوکونازول  200

کپسول

؟

2200

2200

 

فیبرینولیزین

پماد

114000

155261

 

 

کاربامازپین 200(کاربارام)

قرص

250

250

260

 

کارنی تین

شربت

27000

9750

 

 

کتوتیفن(آمیتن)

شربت

5000

5000

5500

 

کتوتیفن(کترام)

شربت

5000

5000

7500

 

کرومولین   سدیم

کپسول

720

790

790

 

کلرپرومازین 25 (نورمازین)

قرص

120

120

150

 

کلرپرومازین 100 (نورمازین)

قرص

400

400

450

 

کلرفنیرامین

شربت

2500

4000

 

 

کلسیم فورت ( جوشان )

قرص

1000

950

 

 

کلماستین

قرص

90

160

 

 

کلوتریمازول

لوسیون

3300

2700

 

 

کلوتریمازول

واژنال قرص

650

500

 

 

گچ

هر سانت

1065

874

 

 

گلیبن کلامید

قرص

110

70

 

 

لاموتریژین  25

قرص

220

248

 

 

لاموتریژین  50

قرص

500

600

 

 

لوودوپا بی ( مادوپار ) 125

قرص

2220

1700

 

 

لوودوپا بی ( مادوپار ) 250

قرص

3348

3328

 

 

لوودوپا سی ساده

قرص

800

900

 

 

لیدوکائین  50 م ل

اسپری

غیر بیمه

19500

 

لیندان ( گامابنزن )

لوسیون

10000

2500

 

 

لیندان ( گامابنزن )

شامپو

10000

2500

 

 

مترونیدازول(متروماکس)

سوسپا

7500

7500

8500

 

مترونیدازول(متروماکس)

قرص

90

90

150

 

متوپرولول 50(متورال)

قرص

110

130

220

 

متوکسالن

محلول

28000

45800

 

 

متوکلوپرامید

قطره

3200

3200

4000

 

متیل پردنیزلون 500

آمپول

92000

100000

 

 

مدروکسی پروژسترون  150

آمپول

5500

5500

7000

 

مفنامیک اسید

کپسول

160

160

200

 

نیتروگلیسرین

آمپول

 

 

2500

 

نیستاتین  واژنال

قرص

380

380

500

 

نوافن

کپسول

غیر بیمه

350

 

هالوپریدول

آمپول

1500

1600

 

 

هپارین 5000  واحدی

آمپول

3250

4100

6500

 

هپارین 10000 واحدی

آمپول

5000

6500

11000

 

هیدرالازین 25

قرص

500

1714

 

 

هیدروکورتیزون

ویال

10000

7400

 

 

هیوسین

آمپول

2000

1600

 

 

وراپامیل

آمپول

2471

5850

 

 

ویبریل

هر سانت

516

360

 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۷/۰۶/۲۲ساعت 13:28  توسط دکتر محسن قنبری  | 

 
ساعت اضافه کاری ساعت 90 اداره کار | درباره ایفون چینی | دیکشنری برای k970 | پروتال نتایج ازموناستخدامی اموزش و پرورش |