خانه داروسازان ایران

یادداشت های دارویی و تغذیه ای

آشنایی با ضوابط بیمه 20 قسمت دوم

 

نام دارو

شکل

قیمت مورد تایید

قیمت واقعی

تامین اجتماعی

خدمات درمانی

ریباورین 200

کپسول

2000

2000

2300

ریفامپین  150

کپسول

400

480

480

رینگر لاکتات 1000

سرم

؟

10000

10000

سالمترول  25 

اسپری

50000

40000

50000

سایمتدین

قرص

100

150

1500

ست سرم

 

2050

1810

 

سدیم کلراید  چشمی

قطره

3200

3200

4200

سدیم کلراید  چشمی

پماد

1350

3000

3000

سدیم کلراید  5%   50 م ل

ویال

6000

8500

8500

سوتالول  40

قرص

963

300

 

سوتالول  80

قرص

950

500

950

سوکرالفیت  500

قرص

230

240

240

سولفا ستامید  10 %

قطره

3300

4000

4000

سولفا ستامید  20 %

قطره

3800

4500

4500

سیپروفلوکساسین

قطره

3000

4000

4000

سیمپل آی  پماد

 

2500

2500

4000

فروس سولفات

قطره

4000

4200

 

فروس سولفات

شربت

4000

4000

4500

فلوتیگازون 50

اسپری

200900

190000

 

فلوتیگازون 125        هندی

اسپری

60000

180700

60000

 

فلوتیگازون 250          60

اسپری

355600

335800

 

فلوتیگازون بینی ( فلوکسناز )

اسپری

176000

150000

 

فلوتیگازون بینی ( فلوکسناز )  ایرانی

اسپری

176000

150000

70000

فلوسینولون

کرم

3300

4000

4000

فلوفنازین 1

قرص

40

85

85

فلوفنازین 2.5

قرص

100

120

120

فلوکونازول  200

کپسول

؟

2200

2200

فنازوپیریدین

قرص

275

350

350

فنوباربیتال

آمپول

2000

2500

2500

فنوباربیتال  15

قرص

45

60

60

فنی توئین

سوسپانسیون

6000

6000

8000

فنی توئین

کپسول

150

200

200

فنی توئین

کرم

4000

4000

4000

فنیل افرین  5%     چشمی

قطره

7500

7500

 

فنیل افرین  10%   چشمی

قطره

غیر بیمه

3500

 

فنیل افرین  زینک     چشمی

قطره

3500

3500

3500

فورازولیدون

قرص

200

180

200

کاربامازپین 200(کاربارام)

قرص

250

250

260

کارنی تین

شربت

9750

9750

30000

کالامین

کرم

3500

4750

4750

کالامین

لوسیون

3500

4500

4500

کتوتیفن

شربت

5000

7000

7000

کتوتیفن(کترام)

شربت

5000

5000

7500

کتوتیفن

قطره

8000

6000

 

کتوکونازول

کرم

5000

6000

6000

کرومولین   سدیم

کپسول

850

790

850

کلرپرومازین 25 (نورمازین)

قرص

120

120

150

کلرپرومازین 100 (نورمازین)

قرص

400

400

450

کلرفنیرامین

شربت

2500

4000

4000

کلستیرامین

پودر

2300

2900

2900

کلسی تونین  100  ( ایرانی )

آمپول

14550

17180

10000

کلسیم فورت ( جوشان )

قرص

1230

1220

1230

کلسیم کربنات

قرص

180

155

180

کلماستین

آمپول

1250

2500

2500

کلماستین

قرص

90

160

160

کلوبازام

قرص

350

350

350

کلوبتازول

پماد

3000

4000

4000

کلوبتازول  100 گ

پماد

غیر بیمه

13000

 

کلوبتازول

لوسیون

3000

4500

4500

کلوبوتینول

قرص

280

280

280

کلوتریمازول

لوسیون

3300

4000

4000

کلوگزاسیلین  250

ویال

4500

3000

 

کلوگزاسیلین  500

ویال

6500

5300

 

کلیندامایسین

ژل موضعی

3500

5000

5000

گچ

هر سانت

1065

874

 

گلیبن کلامید

قرص

110

70

110

گلیروز 1

قرص

؟

؟

350

گلیروز 2

قرص

؟

؟

500

لاموتریژین  25

قرص

220

248

248

لاموتریژین  50

قرص

600

600

600

لوپرامید

قرص

110

110

120

لوپرامید

محلول

4000

5000

 

لوودوپا بی ( مادوپار ) 125

قرص

2220

1700

 

لوودوپا بی ( مادوپار ) 250

قرص

3348

3328

 

لوودوپا سی ساده

قرص

800

900

 

لووتیروکسین   0.05

قرص

غیر بیمه

115

115

لووستریزین  5 م گ

قرص

غیربیمه

2600

لیدوکایین

ژل

3300

4000

4000

لیدوکایین  پی

پماد

7500

7500

11500

لیدوکایین   1%  5 م ل

آمپول

2000

2900

2900

لیدوکایین   2%  5 م ل

آمپول

3400

3000

3400

لیدوکایین   1%  50 م ل

ویال

5800

8500

8500

لیدوکایین   2%  50 م ل

ویال

6200

9500

9500

لیندان ( گامابنزن )

لوسیون

10000

2500

10000

لیندان ( گامابنزن )

شامپو

10000

2500

10000

لیوتیرونین

قرص

170

200

200

مارولون ( کنتراسپتیو DE)

قرص

21000

21000

33000

ماینوکسدیل 10

قرص

240

820

820

مترونیدازول

ژل موضعی

2100

3500

3500

مترونیدازول

قرص واژنال

600

600

600

مترونیدازول(متروماکس)

سوسپا

7500

7500

8500

مترونیدازول

ویال

12000

14000

14000

متوپرولول 50(متورال)

قرص

220

220

220

متوپرولول 50(متورال)

آمپول

غیر بیمه

؟

5000

متوتروکسات 2.5 ( ابترکس )

 

960

960

850

متوکسالن

محلول

28000

45800

45800

متیل ارگونوین

قرص

100

125

125

متیل پردنیزلون 500

آمپول

92000

100000

 

متیمازول

قرص

90

110

110

مدروکسی پروژسترون  150

آمپول

5500

7500

7000

موپیروسین

پماد

16900

20000

20000

مولتی ویتامین

قطره

5470

4200

5470

نالوکسان

آمپول

1900

1900

2500

نالیدیکسیک اسید

سوسپانسیون

12000

14000

14000

نالیدیکسیک اسید

قرص

600

650

650

نفیدپین 

پرل

140

140

200

نیتروفورازون

کرم

3500

4500

4500

نیتروگلیسرین

آمپول

 

 

2500

نیستاتین  واژنال

قرص

500

500

500

نیکلوزاماید

قرص

400

600

600

هالوپریدول  5م گ / م ل

آمپول

1500

2300

2300

هیدرالازین 25

قرص

500

1714

1714

هیدروکسی اوره 500

کپسول

1750

1900

1550

هیدروکورتیزون

پماد چشمی

3300

5500

5500

هیدروکورتیزون

ویال

10000

8000

7400

24000

هیدروکورتیزون

آمپول

10000

8000

7400

8000

هیدروکورتیزون+استیک اسید1.2%

قطره گوشی

غیربیمه

7000

وارفارین

قرص

460

460

550

والزارتان  40

کپسول

غیربیمه

1500

وراپامیل

آمپول

2471

5850

 

وراپامیل 40

قرص

120

200

200

ویبریل

هر سانت

516

360

 

ویتامین  آ  25000

پرل

160

160

220

ویتامین  آ  50000

پرل

190

190

270

ویتامین آ + د

پماد

غیر بیمه

6000

ویتامین آ + د

قطره

4700

4300

5000

ویتامین ب 1  300 (تیاماکس )

قرص

320

320

400

ویتامین ب 6     100

آمپول

2000

2100

2500

ویتامین ب 6     300

آمپول

2100

2500

2800

ویتامین  ب 6 

قرص

115

90

ویتامین  ب 6 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۷/۱۱/۱۱ساعت 0:1  توسط دکتر محسن قنبری  | 

 
ساعت اضافه کاری ساعت 90 اداره کار | درباره ایفون چینی | دیکشنری برای k970 | پروتال نتایج ازموناستخدامی اموزش و پرورش |